Főmenü
Friss hírek
Elszámoláshoz szükséges dokumentáció
Eredmények
Változások bejelentése
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Szerződő felek
Honlapok
A projekt keretében megvalósult honlapok:

BTK: http://talentum.btk.elte.hu/

TTK Fizika Doktori Iskola: http://fiztan.phd.elte.hu/index.html

Illyés Sándor Szakkollégium http://szabadegyetem2012.hu/
Esélyegyenlőség
Írjon nekünk!
A projekttel kapcsolatos kérdésével, panaszával forduljon bizalommal a projektmenedzsmenthez:
Projektmenedzsment
Powered By
e107
PHP
MySQL
Üdvözöljük az Önálló lépések a tudomány területén című projekt honlapján!

Önálló lépések a tudomány területén

Szerződésazonosító: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030

Megvalósítás ideje: 2011.09.01-2013.06.30.
Támogatás összege: 611 705 331 Ft.


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint kutatóegyetem a hazai minőségi felsőoktatás és kutatás egyik meghatározó szereplője, célja az emberi kultúra és műveltség megőrzése és gyarapítása, a magyar társadalom, valamint az emberiség valós, hosszú távú igényeinek felismerése, kutatási tevékenységgel alátámasztott új igények megfogalmazása.

A projekt résztvevői:
Az ELTE 6 karának 17 doktori iskolája, 5 szakkollégiuma és szakterületi tudományos diákkörei, valamint az irányító-koordináló menedzsment.

A projekt általános célja:
Az egyetem a pályázatban megfogalmazottakkal – amely közvetlenül kapcsolódik az ELTE Szenátusa által 2008. június 30-án elfogadott Tehetséggondozási Koncepcióhoz - tovább kívánja növelni tudományos teljesítményét, bővíteni doktori képzését, valamint a graduális képzés keretében a szakkollégiumokban és tudományos diákkörökben koncentrálódó tehetséggondozási munkáját. A pályázat tartalmi aktivitási csomópontjai természeti, társadalmi, kulturális dimenziókban elkülönülten és/vagy tudományági határokat feloldva jelennek meg: a természet jelenségeinek analitikus és szintetizáló feltárása, az ember természeti, biológiai, társadalmi, kulturális meghatározottságainak jelenségei, ezek sokrétű összjátékai. A projekt e kérdésfeltevések mentén a természet- és társadalomtudományokban egyaránt aktuális problémakörökre koncentrálva a kívánja továbbfejleszteni a 3 nagy érintett területen (doktori iskolák, szakkollégiumok, TDK-k) folyó munkát.

A projekt konkrét céljai:
Doktori iskolák: a doktori képzés színvonalának fejlesztése érdekében új kurzusok indítása (7 kiemelt tématerületen), tudományos rendezvények szervezése, tudományos kiadványok a doktoranduszok eredményeiből, célzott tartalmú honlapfejlesztések, kutatási és IKT eszközbeszerzés, doktori iskolai hallgatói ösztöndíjak, tudományos alkalmazások.
Szakkollégiumok: a szakkollégiumi aktivitás fejlesztése érdekében új kurzusok indítása (4 kiemelt tématerületen), tudományos rendezvények szervezése, tudományos kiadványok a szakkollégisták eredményeiből, célzott tartalmú honlapfejlesztések, kutatási és IKT eszközbeszerzés, szakkollégiumi hallgatói ösztöndíjak, tudományos alkalmazások.
Tudományos diákkörök: a tehetséges hallgatók TDK tevékenységének fejlesztése terén kutatási témaismertető rendezvények, szakmai versenyek, diákköri konferenciák szervezése, a hallgatói műhelymunka feltételeinek javítása.Ösztöndíj pályázat IK
nemes, csütörtök 23 május 2013 - 00:00:00 // Hozzászólás kikapcsolva


Ösztöndíj pályázat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar pályázatot hirdet a  TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére 2 fő részére.
Az ösztöndíj 2013. június 01- 2013. június 30-ig szól.
Az ösztöndíj összege: 100.000,-Ft /hó
Pályázati feltételek:
•Aktív doktoranduszi jogviszony
Az aktív doktoranduszi jogviszonynak a ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Az ösztöndíjas időszakban elvégzett szakmai tevékenységről legkésőbb az ösztöndíjas időszak lezárultáig írásos beszámolót kell benyújtani.
A doktoranduszok státusza továbbra is „költségtérítéses hallgató”, a kivetett költségtérítést 2013. október 15-ig be kell fizetni. Aki ennek nem tesz eleget, annak féléve passzívnak minősül és az elnyert ösztöndíjat vissza kell fizetni.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: 
•doktoranduszi jogviszony igazolását,
•írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek,
•motivációs levél esetleg kutatási terv
Az ösztöndíjas a motivációs levelében térjen ki arra, hogy a kutatásai hogyan kapcsolódnak a
-Kombinatorikus feladatok és szemantikus lekérdezések megvalósításának tervezése Hadoop rendszereken, az irodalmi háttér áttekintése, alkalmazások készítése, futtatása.
-Multigráfokkal kapcsolatos algoritmusok tervezése, futtatása, kiértékelése, háttérirodalom feldolgozása.
tárgykörhöz.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 29.
Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető az abenczur©inf.elte.hu e-mail címen Dr. Benczúr Andrástól.
Benyújtási határidő: 2013. május 28.
A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2 ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a kgabi©inf.elte.hu e-mail címre.
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.


Ösztöndíj pályázat - Fizika Doktori Iskola
nemes, péntek 24 május 2013 - 10:22:14 // Hozzászólás kikapcsolva


Ösztöndíj pályázat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére. 
Az ösztöndíj célja: a hallgatói tudományos munka támogatása, elősegítése.
Az ösztöndíj mértéke:    100.000 Ft/fő. Jelen felhívás alapján  13 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor.
Pályázati feltételek: 
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, stb.)
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: 

a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz 
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek 
d. motivációs levél, kutatási terv 
Az ösztöndíjas a motivációs levélben térjen ki arra, hogy a kutatómunkája során milyen eredményeket ért el (már megjelent vagy megjelenés előtt álló publikáció,stb.).
Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  palla@ludens.elte.hu  e-mail címen Palla László egyetemi tanártól a Fizika Doktori Iskola vezetőjétől. 
Benyújtási határidő: 2013. május 31. 16:00 óra
Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2013. június 5. 
A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a palla©ludens.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.


Ösztöndíj pályázat ÁJK TDK
nemes, szerda 15 május 2013 - 14:01:29 // Hozzászólás kikapcsolva


Ösztöndíj pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére. 
Az ösztöndíj célja: 
a hallgatók szakmai konferenciákon és versenyeken való részvételének támogatása, elősegítése. A jelen felhívás alapján maximum tíz pályázat támogatására van lehetőség egyenként maximum 100.000 Ft-os egyösszegű ösztöndíj formájában. 
Pályázati feltételek: 
-a pályázó a 2012/2013. tanév II. félévében rendelkezzen nappali vagy levelező tagozatos aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán
-kiemelkedő tanulmányi eredmények és tudományos tevékenység (pl. részvétel korábbi kari vagy országos tudományos diákköri versenyen, konferenciákon, versenyeken, stb.)
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: 

a.fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b.hallgatói jogviszony igazolása
c.írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek 
d.oktatói ajánlás (a pályázat tárgya szerint illetékes tanszékvezető, témavezető vagy felkészítő oktatató által jegyzett ajánlás) 
e.motivációs levél
f.a konferencia/szakmai verseny rövid bemutatása 
Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető az erdosistvan©ajk.elte.hu e-mail címen Erdős Istvántól. 
Benyújtási határidő: 2013. május 24. 16:00 óra
Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2013. május 27. 
A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj – szakmai versenyek” jelige tárgyban történő megadásával az erdosistvan©ajk.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban a kari postázóban.
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.


Ösztöndíj pályázat ÁJK TDK
nemes, szerda 15 május 2013 - 13:59:07 // Hozzászólás kikapcsolva


TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 – Önálló lépések a tudomány területén


Ösztöndíj pályázat


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére. 
Az ösztöndíj célja: a hallgatói tudományos munka támogatása, elősegítése. A jelen felhívás alapján maximum tíz pályázat támogatására van lehetőség egyenként maximum 100.000 Ft-os egyösszegű ösztöndíj formájában.
Pályázati feltételek: 

-a pályázó a 2012/2013. tanév II. félévében rendelkezzen nappali vagy levelező tagozatos aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán
-igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel korábbi kari vagy országos tudományos diákköri versenyen, konferenciákon, versenyeken, stb.)
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: 

a.fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz 
b.hallgatói jogviszony igazolása
c.írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek 
d.oktatói ajánlás (a kutatási hely szerinti tanszékvezető vagy témavezető által jegyzett ajánlás) 
e.motivációs levél, kutatási terv 
Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető az erdosistvan©ajk.elte.hu e-mail címen Erdős Istvántól. 
Benyújtási határidő: 2013. május 24. 16:00 óra
Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2013. május 27. 
A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával az erdosistvan©ajk.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban a kari postázóban.
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.


Ösztöndíj pályázat
nemes, vasárnap 21 április 2013 - 00:00:00 // Hozzászólás kikapcsolva


Ösztöndíj pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére. 
Az ösztöndíj célja: sikeresen bemutatott diákkutatási eredmények honorálása.
Az ösztöndíj mértéke: 5.000 Ft/hó. 2 hónapra: 2013. 05. 01.- 2013. 06. 30.

Jelen felhívás alapján 60 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor. 
Pályázati feltételek: 

- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Természettudományi Karán 
- a 2012. őszi ELTE TTK intézményi TDK konferenciáján diákkutatási tevékenységét dolgozat és előadás formájában bemutatta és ott sikeresen szerepelt. 
- a szakterületi TDK-felelős ajánlása
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: 

a. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek 
Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető az akos©ludens.elte.hu  e-mail címen  Horváth Ákos TDK felelőstől. 
Benyújtási határidő: 2013. április 29. 8:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2012. április 29. 
A benyújtás módja: aláírt, erre a célra készített jelentkezési lapon TTK Tudományos Diákköri Tanácsnak címezve (Horváth Ákosnak átadva).
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsa választja ki. 


Prof. Dr. Felix Tuczek angol nyelvű kurzusa
nemes, péntek 26 április 2013 - 08:37:30 // Hozzászólás kikapcsolva


Meghívó 

Prof. Dr. Felix Tuczek     
  
Institut für Anorganische Chemie         
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
angol nyelvű kurzusára    

A kurzus címe: 

Spectroscopic methods in inorganic chemistry: theory and applications  

Az előadások időpontja és helyszíne:
  
2013.05.21-2013.05.29-ig 10-12 óráig  158-as terem. 
2013.05.30-án 10-14 óráig 158. terem   

Vizsga 2013.05.31-én 10-12 óráig 158-as terem.


ZÁRÓRENDEZVÉNY meghívó
nemes, szerda 24 április 2013 - 11:29:12 // Hozzászólás kikapcsolva


MEGHÍVÓ    

„ÖNÁLLÓ LÉPÉSEK A TUDOMÁNY TERÜLETÉN” – az ELTE projektjének zárórendezvénye                                                                                        

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a TÁMOP - 4.2.2/B-10/1-2010-0030
„Önálló lépések a tudomány területén”projekt ünnepélyes zárórendezvényére 2013. május 7-én, az ELTE Bölcsészettudományi Karának Tanácstermébe.
Helyszín: Múzeum krt. 4/A. fsz.           

Program: 
9.45          Regisztráció 
10.00 -10.15     Megnyitó

Dr. Karácsony András, az ELTE rektorhelyettese
Dr. Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja  

10.15 – 12.30    Az alprojektek beszámolói 

- Dr. Orosz Magdolna szakmai vezető
- Dr. Nagy Marianna állam- és jogtudományi alprojekt 
- Dr. Manherz Károly bölcsészettudományi alprojekt
- Dr. Benczúr András informatikai alprojekt 
- Dr. Felvinczi Katalin Pedagógikum-alprojekt  

11.20-11.30 SZÜNET 

- Dr. Örkény Antal társadalomtudományi alprojekt 
- Dr. Homonnay Zoltán természettudományi alprojekt
- Dr. Horváth László szakkollégiumok alprojekt 
- Dr. Horváth Ákos tudományos diákkörök alprojekt  

12.30-12.45      Sajtótájékoztató 

12.45 Szendvicsebéd 


Reméljük, hogy megtisztel jelenlétével! 

Kérjük, hogy részvételi szándékát szíveskedjék jelezni a nemes.iringo©btk.elte.hu e-mailcímen. 

Az érdeklődők számára további információt ad:  
dr. Nemes Iringó Telefon: 485 52 00/4233
E-mail: nemes.iringo@btk.elte.hu
 


Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Ösztöndíj pályázat
nemes, péntek 19 április 2013 - 11:07:30 // Hozzászólás kikapcsolva


  Ösztöndíj pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: a hallgatói tudományos tevékenység támogatása, elősegítése.

Az ösztöndíj mértéke:    100.000 Ft. Jelen felhívás alapján 1 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor. /2013. 05. 01.- 2013. 05. 31./

Pályázati feltételek:
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, stb.)


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek
d. motivációs levél

Az ösztöndíjas a motivációs levélben térjen ki arra, hogy a kutatásait  hogyan használhatja fel, mint  alkotó szerkesztői tevékenységet nemzetközi konferencia kiadványának rendezésére és összeállítására.

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  
tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől.

Benyújtási határidő: 2013. április 19. 16:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2012. április 25.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a
tel©general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

 


Természettudományi Kar Fizika Doktori Ösztöndíj pályázat
nemes, péntek 19 április 2013 - 11:06:36 // Hozzászólás kikapcsolva


 Ösztöndíj pályázat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program  pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: a hallgatói tudományos munka támogatása, elősegítése.

Az ösztöndíj mértéke:    100.000 Ft/fő. Jelen felhívás alapján  3 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor. /2013. 05. 01.- 2013. 05. 31. vagy 2013. 06. 01. – 2013. 06. 30./

Pályázati feltételek:
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, versenyeken, stb.)


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek
d. motivációs levél, kutatási terv

Az ösztöndíjas a motivációs levélben térjen ki arra, hogy a kutatásai hogyan kapcsolódnak az  „Iskolák közötti együttműködés támogatása a fizika tanításának tartalmi fejlesztését célzó oktatási kísérletekre (legalább 3 iskola esetén)”  tárgykörhöz.

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  
tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől.

Benyújtási határidő: 2013. április 19. 16:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2012. április 25.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a
tel©general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

 


Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Ösztöndíj pályázat
nemes, péntek 19 április 2013 - 11:05:42 // Hozzászólás kikapcsolva


Ösztöndíj pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program  pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: a hallgatók külföldi szakmai konferenciákon való részvételének támogatása, elősegítése.

Az ösztöndíj mértéke:    80.000 Ft/fő. Jelen felhívás alapján 3 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor /2013. 05. 01.- 2013. 05. 31. vagy 2013. 06. 01. – 2013. 06. 30./

Pályázati feltételek:
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, stb.)


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek
d. motivációs levél  a konferencia rövid bemutatásával

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől.

Benyújtási határidő: 2013. április 19. 16:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2012. április 25.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a
tel©general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.Oldal:       >>