Főmenü
Friss hírek
Elszámoláshoz szükséges dokumentáció
Eredmények
Változások bejelentése
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Szerződő felek
Honlapok
A projekt keretében megvalósult honlapok:

BTK: http://talentum.btk.elte.hu/

TTK Fizika Doktori Iskola: http://fiztan.phd.elte.hu/index.html

Illyés Sándor Szakkollégium http://szabadegyetem2012.hu/
Esélyegyenlőség
Írjon nekünk!
A projekttel kapcsolatos kérdésével, panaszával forduljon bizalommal a projektmenedzsmenthez:
Projektmenedzsment
Powered By
e107
PHP
MySQL
Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Ösztöndíj pályázat
nemes, péntek 19 április 2013 - 11:04:44 // Hozzászólás kikapcsolva


 Ösztöndíj pályázat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program  pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: a hallgatói tudományos munka támogatása, elősegítése.

Az ösztöndíj mértéke:    90.000 Ft/fő. Jelen felhívás alapján 2 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor /2013. 05.01-2013.05.31./

Pályázati feltételek:
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, versenyeken, stb.)


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek
d. motivációs levél, kutatási terv

Az ösztöndíjas a motivációs levélben térjen ki arra, hogy a kutatásai hogyan kapcsolódnak az  „a fizika tanításának új irányvonalai a nemzetközi gyakorlatban”  vagy az  „asztrofizikai és részecskefizikai szakirodalom feldolgozása a középiskolai oktatásban való beillesztés szempontjából”   tárgykörhöz.

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  
tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől.

Benyújtási határidő: 2013. április 19. 16:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2012. április 25.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a
tel©general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

 


Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Ösztöndíj pályázat
nemes, péntek 19 április 2013 - 11:03:06 // Hozzászólás kikapcsolva


Ösztöndíj pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: a hallgatói tudományos tevékenység támogatása, elősegítése.

Az ösztöndíj mértéke:   40.000 Ft/fő. Jelen felhívás alapján 15 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor. /2013. 05. 01.- 2013. 05. 31. vagy 2013. 06. 01. – 2013. 06. 30./

Pályázati feltételek:
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, stb.)


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek
d. motivációs levél
Az ösztöndíjas a motivációs levélben térjen ki afizika tanításához használható segédanyagokkal és tanári szakanyagokkal kapcsolatos korábbi tapasztalataira /pl. ismeretterjesztés honlapon/.
Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  
tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől.

Benyújtási határidő: 2013. április 19. 16:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2012. április 25.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a
tel©general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.ÁLLÁSPÁLYÁZAT TTK Környezettudományi Doktori Iskola
nemes, csütörtök 14 március 2013 - 11:54:06 // Hozzászólás kikapcsolva


ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Környezettudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet határozott idejű tudományos segédmunkatársi munkakör - 2 fő részére- betöltésére. 
Ellátandó feladatok: 
• Az Egyetem által megvalósítandó TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósítására: 
 kutatások végzése a Környezettudományi Doktori Iskola valamely kutatási témájában a Doktori Iskola egyik témavezetőjének irányításával 
 a végzett kutatómunka dokumentálása (cikkek, tanulmányok, kéziratok) 
A megbízatás 2013. április 1-jétől - 2013. június 30. közötti időszakra tölthető be.
Pályázati feltételek: 
• MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, 
• alkotó tevékenység végzése. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a jelölt a doktori képzésben abszolutóriumot szerzett, vagy az ahhoz szükséges feltételeknek megfelel. Ugyancsak előny, ha a pályázó közvetlen munkakapcsolatban van a kiválasztott témavezetővel és így azonnal be tud kapcsolódni a megfelelő tanszék kutatómunkájába. 
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: 
• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot, 
• az iskolai végzettséget, képesítettséget igazoló okmányok másolatát, 
• írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek, 
• motivációs levél. 
A munkakör betöltéséhez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges (sikeres pályázat esetén kérjük benyújtani.) 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 25. 
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályzatai alapján történik. 
Munkavégzés helye: Budapest, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A – Természettudományi Kara.
Az ellátandó feladatra vonatkozó bővebb felvilágosítás kérhető a galacz©ludens.elte.hu e-mail címen. 
Benyújtási határidő: 2013. március 20. de. 9 óra, Északi Épület 3.141 szoba.
A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2 tudományos segédmunkatárs 3 hónap” jelige tárgyban történő megadásával a atomph©ludens.elte.hu e-mail címre. 
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg.


IK TDK ösztöndíjpályázat
nemes, hétfő 11 február 2013 - 15:21:48 // Hozzászólás kikapcsolva


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem IK Tudományos Diákköre pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj 2013. március 1-jétől április 30-ig szól.

Pályázati feltételek:
TDK dolgozat elkészítése a májusi TDK konferenciára

Az aktív hallgatói jogviszonynak az ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Az ösztöndíjas időszakban elvégzett szakmai tevékenységről legkésőbb az ösztöndíjas időszak lezárultáig írásos beszámolót kell benyújtani.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
 -  az elkészítendő dolgozat rövid összefoglalóját és címét
-  a témavezető ajánlását -  a hallgatói jogviszony igazolását.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető az
assistant@inf.elte.hu  e-mail címen Lénárt Anikótól.

Benyújtási határidő: 2013. február 20.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2 ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával az
assistant@inf.elte.hu e-mail címre.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat a pályáztató által kijelölt bizottság bírálja el.


Ösztöndíj pályázat Informatikai Kar
nemes, hétfő 07 január 2013 - 00:00:00 // Hozzászólás kikapcsolva


TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 - Önálló lépések a tudomány területén
  Ösztöndíj pályázat 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar pályázatot hirdet a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére 1 fő részére. 
Az ösztöndíj 2013. február 01.- 2013. június 30.-ig szól.  

Az ösztöndíj összege: 80.000,-Ft /hó  

Pályázati feltételek:
  • Aktív doktoranduszi jogviszony
 Az aktív doktoranduszi jogviszonynak a ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Az ösztöndíjas időszakban elvégzett szakmai tevékenységről legkésőbb az ösztöndíjas időszak lezárultáig írásos beszámolót kell benyújtani.   A doktoranduszok státusza továbbra is „költségtérítéses hallgató”, a kivetett költségtérítést 2013. március 15-ig be kell fizetni. Aki ennek nem tesz eleget, annak féléve passzívnak minősül és az elnyert ösztöndíjat vissza kell fizetni.   A másod- és harmadéves pályázni kívánó doktorandusz hallgatóknak két teljesített félévvel és regisztrált státusszal kell rendelkezniük.   

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
  • doktoranduszi jogviszony igazolását,
  • írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek,
  • motivációs levél esetleg kutatási terv
Az ösztöndíjas a motivációs levelében térjen ki arra, hogy a kutatásai hogyan kapcsolódnak az online tartalmak egyenlő esélyű hozzáférésének elemzése fontosabb portálok esetében-tárgykörhöz.   

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 31.   

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető az abenczur©inf.elte.hu e-mail címen Dr. Benczúr Andrástól.

Benyújtási határidő: 2013. január 31.  

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2 ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a kgabi©inf.elte.hu e-mail címre.   A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.


Ösztöndíj pályázat Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program 5 fő
nemes, szerda 30 január 2013 - 11:23:31 // Hozzászólás kikapcsolva


Ösztöndíj pályázat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program  pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: a hallgatói tudományos munka támogatása, elősegítése.

Az ösztöndíj mértéke:    100.000 Ft. Jelen felhívás alapján 5 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor.

Pályázati feltételek:
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, versenyeken, stb.)


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek
d. motivációs levél, kutatási terv

Az ösztöndíjas a motivációs levélben térjen ki arra, hogy a kutatásai hogyan kapcsolódnak az  „Iskolák közötti együttműködés támogatása a fizika tanításának tartalmi fejlesztését célzó oktatási kísérletekre (legalább 3 iskola esetén)”  tárgykörhöz.

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  
tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől.

Benyújtási határidő: 2013. február 25. 16:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2012. mácius  1.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a
tel©general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program 4 fő
nemes, szerda 30 január 2013 - 11:22:01 // Hozzászólás kikapcsolva


 Ösztöndíj pályázat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program  pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: a hallgatók hazai szakmai konferenciákon való részvételének támogatása, elősegítése.

Az ösztöndíj mértéke:    40.000 Ft. Jelen felhívás alapján 4 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor.

Pályázati feltételek:
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, stb.)


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek
d. motivációs levél a konferencia rövid bemutatásával

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  
tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől.

Benyújtási határidő: 2013. február 25. 16:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2013. március 1.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a
tel©general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

 


Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program 10 fő
nemes, szerda 30 január 2013 - 11:20:50 // Hozzászólás kikapcsolva


  Ösztöndíj pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program  pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: a hallgatók külföldi szakmai konferenciákon való részvételének támogatása, elősegítése.

Az ösztöndíj mértéke:    80.000 Ft. Jelen felhívás alapján 10 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor.

Pályázati feltételek:
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, stb.)


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek
d. motivációs levél  a konferencia rövid bemutatásával

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől.

Benyújtási határidő: 2013. február 25. 16:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2013. március 1.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a
tel©general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

 


Ösztöndíj pályázat Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program
nemes, szerda 30 január 2013 - 11:18:26 // Hozzászólás kikapcsolva


Ösztöndíj pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program  pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére. 
Az ösztöndíj célja: a hallgatói tudományos munka támogatása, elősegítése.
Az ösztöndíj mértéke:  90.000 Ft. Jelen felhívás alapján 6 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor.
Pályázati feltételek: 

- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, versenyeken, stb.)

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: 

a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz 
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek 
d. motivációs levél, kutatási terv 
Az ösztöndíjas a motivációs levélben térjen ki arra, hogy a kutatásai hogyan kapcsolódnak az  „a fizika tanításának új irányvonalai a nemzetközi gyakorlatban”  vagy az  „asztrofizikai és részecskefizikai szakirodalom feldolgozása a középiskolai oktatásban való beillesztés szempontjából”   tárgykörhöz.
Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől. 
Benyújtási határidő: 2013. február 25. 16:00 óra
Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2013. március 1. 
A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a tel©general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.


Ösztöndíj pályázat Fizika Doktori Iskola
nemes, szerda 30 január 2013 - 11:15:24 // Hozzászólás kikapcsolva


Ösztöndíj pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: a hallgatói tudományos tevékenység támogatása, elősegítése.

Az ösztöndíj mértéke:  100.000 Ft. Jelen felhívás alapján 2 ösztöndíj odaítélésére kerülhet sor.

Pályázati feltételek:
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, stb.)


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek
d. motivációs levél

Az ösztöndíjas a motivációs levélben térjen ki arra, hogy a kutatásait  hogyan használhatja fel, mint  alkotó szerkesztői tevékenységet nemzetközi konferencia kiadványának rendezésére és összeállítására.

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  
tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől.

Benyújtási határidő: 2013. február 25. 16:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2013. március 1.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a
tel©general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.Oldal:   <<        >>