Főmenü
Friss hírek
Elszámoláshoz szükséges dokumentáció
Eredmények
Változások bejelentése
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Szerződő felek
Honlapok
A projekt keretében megvalósult honlapok:

BTK: http://talentum.btk.elte.hu/

TTK Fizika Doktori Iskola: http://fiztan.phd.elte.hu/index.html

Illyés Sándor Szakkollégium http://szabadegyetem2012.hu/
Esélyegyenlőség
Írjon nekünk!
A projekttel kapcsolatos kérdésével, panaszával forduljon bizalommal a projektmenedzsmenthez:
Projektmenedzsment
Powered By
e107
PHP
MySQL
Ösztöndíj pályázat - Fizika Doktori Iskola
nemes, szerda 05 december 2012 - 00:00:00 // Hozzászólás kikapcsolva


Ösztöndíj pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program  pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: a hallgatói tudományos munka támogatása, elősegítése.

Az ösztöndíj mértéke:    190.000 Ft.

Pályázati feltételek:
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, stb.)


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek
d. motivációs levél, kutatási terv

Az ösztöndíjas a motivációs levélben térjen ki arra, hogy a kutatásai hogyan kapcsolódnak „a termodinamika II. főtételének tanítása a nemzetközi középiskolai próbálkozások tükrében”  tárgykörhöz.

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől.

Benyújtási határidő: 2012. december 10. 16:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2012. december 12.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a
tel@general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.Álláspályázat TTK Környezettudományi Doktori Iskola
nemes, szerda 12 december 2012 - 11:46:11 // Hozzászólás kikapcsolva


 ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Környezettudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet határozott idejű tudományos segédmunkatársi munkakör - 1 fő részére- betöltésére.

Ellátandó feladatok:
• Az Egyetem által megvalósítandó TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósítására:
§ kutatások végzése a Környezettudományi Doktori Iskola valamely kutatási témájában a Doktori Iskola egyik témavezetőjének irányításával
§ a végzett kutatómunka dokumentálása (cikkek, tanulmányok, kéziratok)

A megbízatás 2013. február 1-jétől - 2013. április 30 közötti időszakra tölthető be.

Pályázati feltételek:
• MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség,
• alkotó tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a jelölt a doktori képzésben abszolutóriumot szerzett, vagy az ahhoz szükséges feltételeknek megfelel. Ugyancsak előny, ha a pályázó közvetlen munkakapcsolatban van a kiválasztott témavezetővel és így azonnal be tud kapcsolódni a megfelelő tanszék kutatómunkájába.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
• az iskolai végzettséget, képesítettséget igazoló okmányok másolatát,
• írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek,
• motivációs levél.

A munkakör betöltéséhez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges (sikeres pályázat esetén kérjük benyújtani.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 9.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályzatai alapján történik.
Munkavégzés helye: Budapest, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A – Természettudományi Kara. Az ellátandó feladatra vonatkozó bővebb felvilágosítás kérhető a
kissadam©ludens.elte.hu. e-mail címen.

Benyújtási határidő: 2013. január 8 de. 9 óra, Északi Épület 3.141 szoba.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2 tudományos segédmunkatárs 3 hónap” jelige tárgyban történő megadásával a
atomph©ludens.elte.hu e-mail címre.
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

 


Ösztöndíj pályázat Fizika Doktori Iskola 2.
nemes, szerda 05 december 2012 - 12:24:20 // Hozzászólás kikapcsolva


  Ösztöndíj pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása doktori program  pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja: a hallgatói tudományos munka támogatása, elősegítése.

Az ösztöndíj mértéke:    190.000 Ft.

Pályázati feltételek:
- a pályázó rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal az ELTE Fizika Doktori Iskolájában
- igazolt tudományos tevékenység (pl. részvétel konferenciákon, stb.)


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
a. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
b. hallgatói jogviszony igazolása
c. írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek
d. motivációs levél, kutatási terv

Az ösztöndíjas a motivációs levélben térjen ki arra, hogy a kutatásai hogyan kapcsolódnak „a kozmikus sugárzás tanításának demonstrációs és projekt lehetőségei a nemzetközi oktatási szakirodalom tükrében”  tárgykörhöz.

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a  
tel@general.elte.hu  e-mail címen Tél Tamás programvezetőtől.

Benyújtási határidő: 2012. december 10. 16:00 óra

Az ösztöndíj elbírálásának határideje: 2012. december 12.

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 hallgatói ösztöndíj” jelige tárgyban történő megadásával a
tel©general.elte.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban (Fizika Doktora Iskolának címezve) a kari postázóban.

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat szükség esetén a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

 


Álláspályázat TTK Biológiai Intézet
nemes, péntek 30 november 2012 - 00:00:00 // Hozzászólás kikapcsolva


Álláspályázat 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézete pályázatot hirdet határozott idejű, részmunkaidős tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére.  

Ellátandó feladatok:
Az Egyetem által megvalósítandó TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósítására:

§  doktori kurzusok tartása a bioinformatika témakörében
§  új bioinformatikai doktori kurzus kidolgozása 
A megbízatás 2013. január 1-től tölthető be, és 6 hónapra szól. 

Pályázati feltételek:
 • Szabályzatban meghatározottak szerint
  A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
 • az iskolai végzettséget, képesítettséget igazoló okmányok másolatát,
 • írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek,
 • motivációs levél.
A munkakör betöltéséhez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges (sikeres pályázat esetén kérjük benyújtani.)   A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 5.   Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályzatai alapján történik.  

Munkavégzés helye: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.  
Az ellátandó feladatra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a mariak©elte.hu e-mail címen Márialigeti Károlytól.

Benyújtási határidő: 2012. december 4.  

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2 tud. fomunkatars” jelige tárgyban történő megadásával a mariak©elte.hu e-mail címre. 
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg.


Five lectures on constructive logic Valerii Plisko
nemes, kedd 06 november 2012 - 12:21:20 // Hozzászólás kikapcsolva


Five lectures on constructive logic
Valerii Plisko
November 2012, Budapest

1. Intuitionism and intuitionistic logic

Constructive and non-constructive reasonings. Intuitionistic approach in mathematics and logic. The intuitionistic meaning of the logical concepts.
Choice sequences. Elements of the intuitionistic analysis. Propositional and predicate intuitionistic calculi. The negative translation. The Glivenko theorem.
2. Semantical investigation of intuitionistic logic

Heyting algebras for intuitionistic propositional logic. Non-tabularity and finite model property of the intuitionistic propositional calculus. Kripke semantics for propositional and predicate intuitionistic logic. Completeness theorems.
3. Intuitionistic theories

Intuitionistic arithmetic. An investigation of intuitionistic theories by means of Kripke models. Disjunction and existential properties of intuitionistic theories. The formal Church thesis and the Markov principle. Formal principles of the intuitionistic analysis.
4. Constructive semantics

An algorithmic treatment of the basic intuitionistic concepts. Recursive realizability and constructive mathematics. Propositional and predicate logics based on the notion of realizability. Elements of the constructive model theory.
5. Constructive interpretations of formal languages

Interpetations of the first-order languages in the languages of finite types. G¨odel’s interpretation. Modified realizability. Extracting algorithms from the constructive proofs.


Álláspályázat TTK Kémiai Intézet posztdoktori
nemes, kedd 06 november 2012 - 11:01:10 // Hozzászólás kikapcsolva


Álláspályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kémiai Intézete pályázatot hirdet határozott idejű tudományos munkatársi (posztdoktori) munkakör betöltésére.

Ellátandó feladatok: 
• Az Egyetem által megvalósítandó TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósítására:munkakörbe tartozó lényeges feladatok: kutatómunka végzése a kémia területén, részvétel a Kémiai Intézetben folyó oktatásban heti 4-8 órában.
A megbízatás legkorábban 2013. január 1-jétől tölthető be, és 6 hónapra szól.

Pályázati feltételek:
• legalább három évi eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlat,
• MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, doktori (PhD, vagy DLA) vagy azzal 
• egyenértékű fokozat,
• rendszeres szakmai közéleti tevékenység folytatása,
• megfelelő publikációs tevékenység végzése idegen nyelven is,
• képesség idegen nyelvű előadás tartására.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: 
• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
• az iskolai végzettséget, képesítettséget igazoló okmányok másolatát,
• írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek,
• motivációs levél.
A munkakör betöltéséhez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges (sikeres pályázat esetén kérjük benyújtani). 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 17.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályzatai alapján történik.

Munkavégzés helye: Budapest, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A

Az ellátandó feladatra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető az inzeltgy©chem.elte.hu e-mail címen Dr. Inzelt György egyetemi tanártól.

Benyújtási határidő: 2012. november 17. 16 óra
A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2 tudományos munkatárs” jelige tárgyban történő megadásával a director©chem.elte.hu e-mail címre.
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg.


Álláspályázat TTK Kémiai Intézet 3 fő részére
nemes, kedd 06 november 2012 - 10:55:52 // Hozzászólás kikapcsolva


Álláspályázat  
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kémiai Intézete pályázatot hirdet határozott idejű 3 fő részére tudományos segédmunkatársi (predoktori) munkakör betöltésére.  

Ellátandó feladatok:
- Az Egyetem által megvalósítandó TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósítására:

munkakörbe tartozó lényeges feladatok: kutatómunka végzése a kémia területén, hangsúlyozottan a doktori fokozat megszerzése érdekében, részvétel a Kémiai Intézetben folyó oktatásban heti 4 órában

A megbízatás legkorábban 2013. január 1-jétől tölthető be, és 6 hónapra szól. 

Pályázati feltételek:
 • MA/MScvagyazzalegyenértékűvégzettség,
 • alkotótevékenységvégzése.
pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha jelölt doktori képzésben abszolutóriumot szerzett, vagy az ahhoz szükséges feltételeknek megfelel.   

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
 • az iskolai végzettséget, képesítettséget igazoló okmányok másolatát,
 • írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek,
 • motivációs levél.
A munkakör betöltéséhez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges (sikeres pályázat esetén kérjük benyújtani.) 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 17.   

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályzatai alapján történik.   

Munkavégzés helye: Budapest, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A  
Az ellátandó feladatra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető az inzeltgy©chem.elte.hu  e-mail címen Dr. Inzelt György egyetemi tanártól.

Benyújtási határidő: 2012. november 17. 16 óra   

A benyújtás módja: elektronikus formában a „TÁMOP-4.2.2 tudományos segédmunkatárs” jelige tárgyban történő megadásával a director©chem.elte.hu  e-mail címre.   

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg.


Prof. Dr. Sergio Caroli előadásai a TTK-n
nemes, szerda 31 október 2012 - 13:14:09 // Hozzászólás kikapcsolva


Az ELTE Kémia Doktori Iskola a 2012-es tavaszi félévben meghirdetett 
Lecture series in English keretében illetve külön is fel lehet venni tantárgyként az alábbi előadássorozatot. 
Az előadássorozatot TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 projekt támogatja

Prof. Dr. Sergio Caroli
Research Director
(retired, formerly at the Italian National Institute of Health)
Honorary Professor at the University of Budapest
President of the Scientific Committee
of the GXP Solutions, Ltd.
Phone, +39 06 9295 7552; mobile phone, +39 335 69 44 918
Fax 06 4990 2219
caroli@iss.it; Sergio.Caroli©libero.it; Sergio.Caroli©gmail.com; s.caroli@glpsolutions
http://www.glpsolutions.it/

Lecture A1: Advanced spectrochemical techniques for environmental research: Certified Reference Materials for research in Antarctica
(Italian National Programme for Research in Antarctica.  International Certification Programme.  Selection of expert laboratories worldwide.  Role of spectrochemical techniques)

Időpont: 2012. november 27. 8:30 – 10 óra, Helye: 6.86. előadó

Lecture A2: Advanced spectrochemical techniques for environmental research: hair analysis
(Hair analysis, trace elements and human health. Early detection of diseases. Investigative potential of spectrochemical techniques.)

Időpont: 2012. november 27. 12 – 13:30 óra, Helye: 2.104. előadó

Lecture A3: Advanced spectrochemical techniques for environmental research: automotive pollution by chemical elements
(Release of potentially toxic elements from automotive vehicles.  Current challenges.  Use of spectrochemical techniques)

Időpont: 2012. november 28. 9 – 10:30 óra, Helye: 541 előadó

Lecture A4: Advanced spectrochemical techniques for environmental research: depleted uranium and human health
(Risk posed to human health by depleted uranium.  Monitoring of soldiers deployed in battlefields.  Use of inductively-coupled mass spectrometric techniques)

Időpont: 2012. november 28. 11 – 12:30 óra, Helye: 541. előadó

Lecture B:  The Principles of Good Laboratory Practice in research and worldwide control of Chemicals
(International programme on chemical substances.  Role of OECD and EC.  Protection of human health and the environment.  Mutual recognition)

Időpont: 2012. november 29. 11 – 12:30 óra, Helye: 541. előadó

Az előadásokat az ELTE TTK Kémiai Intézetében (Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A) tartjuk. Egyéni konzultáció előzetes megbeszélés alapján 2012. november 29. 13:30-tól lehetséges (541. terem).


Dr. Inzelt György
egyetemi tanár
az ELTE Kémia Doktori Iskola vezetője


Ösztöndíj pályázat Eötvös Collegium
nemes, péntek 26 október 2012 - 10:22:41 // Hozzászólás kikapcsolva


Ösztöndíj pályázat 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös József Collegium pályázatot hirdet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt megvalósításának keretében ösztöndíj elnyerésére Történész (2 fő), illetve a Klasszika-filológia (2 fő) kutatási programokkal összefüggésben végzendő hallgatói önálló kutatások támogatására az eddig megszerzett tudományos eredményekre való tekintettel. Az Eötvös József Collegium (a továbbiakban: "Collegium") jelen ösztöndíj adományozásával kívánja elismerni elsősorban a collegisták Collegiumban teljesített szakmai és közösségi munkáját. 

Az ösztöndíj 2012. november 15-től 2013. június 30-ig szól, 70.000 Ft/hó összeggel.

Pályázati feltételek:            
Aktív hallgatói jogviszony az Eötvös Loránd Tudományegyetem valamely karán,
-  Eötvös József Collegiumi tagok előnyt élveznek.

Az aktív hallgatói jogviszonynak az ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Az ösztöndíjas időszakban elvégzett szakmai tevékenységről legkésőbb az ösztöndíjas időszak lezárultáig írásos beszámolót kell benyújtani. 

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni: 
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot, 
- hallgató jogviszony igazolását,
- írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők betekinthetnek, 
- motivációs levél (csatolva).

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 12. 

Az ösztöndíjra vonatkozó szakmai felvilágosítás kérhető a titkarsag@eotvos.elte.hu e-mail címen Mátyás Esztertől.

Benyújtási határidő: 2012. november 7. 

A benyújtás módja: elektronikus formában a "TÁMOP-4.2.2 ösztöndíj" jelige tárgyban történő megadásával a titkarsag@eotvos.elte.hu e-mail címre. 
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat a pályáztató által kijelölt bizottság hallgatja meg.  

Horváth László igazgató 
ELTE Eötvös József Collegium 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 
Tel: +36 1-209-0624 
http://honlap.etovos.elte.hu
http://tamop422.elte.hu  


Prof. Dr. Ferdinand Klein előadása
nemes, csütörtök 11 október 2012 - 10:15:23 // Hozzászólás kikapcsolva


MEGHÍVÓ   

Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola GYÓGYPEDAGÓGIA programja keretében   

Prof. Dr. Ferdinand Klein 

Németország a Tübingeni Egyetem tanára a Ludwigsburgi Pedagógiai Főiskola Gyógypedagógiai Kar tanára az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola díszdoktora  

2012. október 17 -én, szerdán előadást tart   

Inklusion zwischen Idee und Wirklichkeit (Inklúzió  − az  idea és a valóság között) címmel  

Időpont: 16. 00 – 19. 00; 
Helyszín: ELTE-PPK, Budapest 1075 Kazinczy u. 23-27. 423-as terem 

Az előadáshoz kapcsolódó szakirodalom mellékelve. 
Előadás nyelve: német, tolmácsolás a pályázat keretei között biztosított.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!                        

 Dr. Mesterházi Zsuzsa                                         Dr. Zászkaliczky Péter        
professor emeritus                          dékán, tanszékvezető, főiskolai tanár         
a Gyógypedagógia program vezetője                Általános Gyógypedagógiai Tanszék  

További információ:
Katona Vandaa 
Gyógypedagógia program titkára
vandakatona87@gmail.com


Oldal:   <<        >>