Főmenü
Friss hírek
Elszámoláshoz szükséges dokumentáció
Eredmények
Változások bejelentése
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Szerződő felek
Honlapok
A projekt keretében megvalósult honlapok:

BTK: http://talentum.btk.elte.hu/

TTK Fizika Doktori Iskola: http://fiztan.phd.elte.hu/index.html

Illyés Sándor Szakkollégium http://szabadegyetem2012.hu/
Esélyegyenlőség
Írjon nekünk!
A projekttel kapcsolatos kérdésével, panaszával forduljon bizalommal a projektmenedzsmenthez:
Projektmenedzsment
Powered By
e107
PHP
MySQL
Kardos Lajos Pszichológia verseny felhívás
nemes, hétfő 26 március 2012 - 08:47:02 // Hozzászólás kikapcsolva

FELHÍVÁS
A Kardos Lajos Pszichológia versenyen való részvételre

Időpont: 2012. május 11.
Helyszín: ELTE Pszichológia Intézet, Budapest, Izabella u. 46.

Az ELTE-PPK Pszichológiai Intézete országos szintű tudományos konferenciát és versenyt rendez a pszichológia témában kutató főiskolás és egyetemista diákok számára1. A konferencia célja, hogy ösztönözze a graduális képzés keretein túlmutató empirikus kutatómunkát, és az eredmények bemutatási és értékelési fóruma legyen.

Részvételi feltételek:

A konferenciára diáktudományos tevékenység eredményeként született előadással lehet nevezni,
• mely a képzési idő alatt, önképzési céllal2 készült empirikus kutatómunka eredményeit mutatja be
• melyet országos konferencián (pl. OTDK) még nem prezentáltak3,
• melynek szerzője (szerzői) a konferencia félévében valamely osztatlan egyetemi, főiskolai, illetve BA, BSc, MA, MSc képzés aktív hallgató(i),
• a prezentáló első szerző és a témavezető aláírásával ellátott jelentkezési lapot szkennelve és a magyar, vagy angol nyelvű előadás 2-3 oldalas kivonatát az alábbi email-címre elküldi: kardoslajospszichologiaverseny©gmail.com,
• és az előadás-kivonat bírálata alapján a konferencián való részvételre meghívást kap.

ELSŐ DÍJ: 90.000 Ft
HATÁRIDŐ: 2012. május 1.


Letölthető jelentkezési lap és további információk: http://kutatas.net/ppktdk/

Az előadás-kivonat egy összefoglaló közlemény, mely tartalmazza a kutatás tárgyának szakirodalmi bevezetését, a vizsgálat hipotéziseit és módszereit, a legfontosabb eredményeket, valamint azok értelmezését. Terjedelme ne haladja meg a 3 oldalt (ábrákkal, táblázatokkal és hivatkozásokkal együtt), stílusa legyen tudományos és szakszerű, formailag feleljen meg a tudományos közlemények elvárásainak.4

Az előadás-kivonatok bírálata alapján a konferencián való részvételre a meghívókat május 4.-én küldjük ki. A konferenciára meghívott előadásokat a szerző(k) 15 percben prezentálják, melyet 5 perc megbeszélés követ. Az egyes szekciók zsűri-bizottságai I., II., és III. helyezést adnak a legkiválóbb kutató diákok munkáira. Az értékelésben figyelembe veszik a korábban beküldött írásos anyag (előadás-kivonat), valamint a prezentáció formai és tartalmi jellemzőit, tudományos stílusát, érthetőségét, valamint az előadók vitakészségét is.

A konferencián való részvétel lehetőséget ad a szakmai zsűri és hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre. Emellett az egyes intézményekben plusz pontokat jelenthet az MA felvételi, illetve a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél, amennyiben az adott képzőhelyek felvételi szabályzata ezt megfogalmazza.

További információk: http://kutatas.net/ppktdk/

Kapcsolat: Aczél Balázs (aczel.balazs@ppk.elte.hu) Tel.: 461-2691
Pszichológia Intézet, Izabella u. 46, Budapest, 1064, Fogadó óra: Kedd 15.30-16.30


1 A konferencián való részvétel és a nevezés ingyenes, a rendezvény publikus.
2 Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, műhelymunkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, stb. – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – a konferenciára nem nyújthatók be, ezek továbbfejlesztett, bővített változata viszont igen.
3 Ugyanakkor az előadást már bemutathatták korábban pl. TDK háziversenyen vagy más nem országos szintű fórumon.
4 Példa a közleményekkel kapcsolatos formai kritériumokra: http://affektiv.hu/lib/exe/fetch.php?media=kozlem.doc

Vissza a kategória listához   Hírek