Főmenü
Friss hírek
Elszámoláshoz szükséges dokumentáció
Eredmények
Változások bejelentése
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Szerződő felek
Honlapok
A projekt keretében megvalósult honlapok:

BTK: http://talentum.btk.elte.hu/

TTK Fizika Doktori Iskola: http://fiztan.phd.elte.hu/index.html

Illyés Sándor Szakkollégium http://szabadegyetem2012.hu/
Esélyegyenlőség
Írjon nekünk!
A projekttel kapcsolatos kérdésével, panaszával forduljon bizalommal a projektmenedzsmenthez:
Projektmenedzsment
Powered By
e107
PHP
MySQL
Kurzusok
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt keretében az alábbi kurzusok, képzések valósultak meg:

Állam- és Jogtudományi alprojekt:

1. Droit penal administrative européen - 2011/2012 II. félév - Dr. Nagy Marianna
2. European Tax Law - 2011/2012 II. félév - Frans Vanistendael
3. Közigazgatási perek a Fővárosi Bíróság gyakorlatában - 2011/2012 II. félév - Mudráné Láng Erzsébet

Bölcsészettudományi Kar alprojekt:

1. Műhelyszeminárium a tudás természete kérdéskörében - 2011/2012 II. félév - Tőzsér János
2. A figuratív nyelvhasználat kérdései: stilisztika, kognitív tudomány, nyelvfilozófia- 2011/2012 II. félév - Tőzsér János
3. Klasszikus filozófusok analitikus értelmezései - 2011/2012 II. félév -Tőzsér János
4. Bibliográfiai kontroll - 2011/2012 II. félév - Tóvári Judit
5. Reneszánsz filozófia és Shakespeare drámák - 2011/2012 II. félév - Almási Zsolt
6. Az orosz Ezüstkor és a XX. századelő összművészete - 2011/2012 II. félév- Szőke Katalin
7. Közköltészet a kétnyelvű Magyarországon - 2011/2012 II. félév - Csörsz Rumen István
8. A modern magyar költészet közép európai kontextusban - 2011/2012 II. félév - Bednanics Gábor
9. A magyar neoavantgárd irodalom és képzőművészet - 2011/2012 II. félév - Havasréti József
10. A művészettörténet-írás új útjai - 2011/2012 II. félév - Tatai Erzsébet
11. A modern művészet és az új, globalizációs és információs társadalom - 2011/2012 II. félév - Szoboszlai János
12. Újlatin szintaxis - 2011/2012 II. félév - Kiss Sándor
13. A társalgás pszicholingvisztikája - 2011/2012 II. félév - Pléh Csaba
14. A fordítás lexikai kérdései - 2011/2012 II. félév - Heltai Pál
15. A Volga-vidék nyelvi kapcsolatai - 2011/2012 II. félév - Agyagási Klára
16. Kogníció és szociolingvisztika - 2011/2012 II. félév - Szelíd Veronika
17. Orosz regionális stratégiák 1991-2009: az európai kapcsolatok - 2011/2012 II. félév - Sz. Bíró Zoltán
18. A lehetetlent követelve: rendszerellenesség és rendszeralkotás, mint identitás a XX. századi anarchista mozgalmakban - 2011/2012 II. félév - Konok Péter
19. A késő-középkori magyarországi vallásosság kérdése - 2011/2012 II. félév - Majorossy Judit
20. Politikatörténet fő kérdései: Politikai korrupció a XIX. századi Magyarországon - 2011/2012 II. félév - Cieger András
21. A kelet – európai szocializmus emlékezete - 2011/2012 II. félév - Tóth Eszter

Informatikai Kar alprojekt:

1. Formális eszközök az informatikában - 2012.02.29-05.16. A kurzust tartja: Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet, egyetemi tanár és Dr. Kiss Attila tanszékvezető egyetemi docens
2. Programozáselmélet és szoftvertechnológia
3. „Algoritmic Adventures” - szerda 16-17:30 - Dr. Benczúr András

Pedagógikum alprojekt:

1. Ambiance training Budapest - 2011.10.01-03. A kurzust tartotta: Elisa Bronfman, Karlen Lyons-Ruth, Sheri Madigan.
2. Fotóelemző workshop Ulrike Pilarczyk vezetésével - 2012. február 15. 9-16. óra. http://tamop422.elte.hu/news.php?item.41.3
3. Fotóelemző workshop Ulrike Mietzner vezetésével - 2012. február 22. 9-16 óra. http://tamop422.elte.hu/news.php?item.41.3
4. Az andragógia értelmezésének nemzetközi aspektusai - 2012. március 20-22. - Pethő László
5. Gruppenvergleichsstudien und Einzelfallanalysen als Forschungsdesigns in der empirischen sonderpädagogischen Forschung - 2012.03.28 - Prof. Wember
6. ENHANCING FUNCTION WITH PSYCHOLOGICAL INTERVENTIONS INCLUDING SELF-HYPNOSIS - 2012.05.15-24. - John Gruzelier
7. Új eredmények a neveléstudományi kutatásokban - 2012.05.02 - Trevor Davies
8. Egyéni konzultáció Jost Reischmann professzorral - 2012.03.21
9. A felnőttképzés módszertani kérdései - Hogyan készítünk, elemzünk kérdőíveket - 2012.04.11-13. - Helmut Stauche
10. A felnőttképzés módszertani kérdései - Standardizált, beszédalapú interjúk - 2012.04.11-13. - Helmut Stauche
11. Auditory laterality: From basic science to clinical applications - 2012.04.15-18. - Kenneth Hugdahl
12. Corporate Governance: An overview -április 16 (hétfő), 10 -13 óráig AGI OLDFIELD
13. Leadership and Corporate Governance Philosophy - április 17 (kedd), 14 -17 óráig AGI OLDFIELD
14. Entrepreneurship and Innovation: Relevance for the economy - április 19 (csütörtök), 10 -13 óráig AGI OLDFIELD
15. Nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet - 2012. június 4-8. - Norman Verhelst
16. Kutatószeminárium - Nyelvi mérés és értékelés - 2012.06.04 - Emmanuel Kuntsche
17. Kutatószeminárium - Nyelvi mérés és értékelés - 2012.06.05 - Lynne Cooper
18. Kutatószeminárium - Nyelvi mérés és értékelés - 2012.06.06-08 - Sherry Stewart
19. "Homo educabilis? Anthropological aspects of pedagogical challenges"

Társadalomtudományi alprojekt

1. Kérdezőbiztosi eligazítás - 2012.04.11-19.
2. Bizalom és törvényesség - Arye Rattner

Természettudományi alprojekt

1. The Electrochemistry of Microparticles - Prof. Dr. Fritz Scholz
(Experimental techniques: previous techniques to study the electrochemistry of solid materials/compounds, voltammetry of immobilized microparticles)
Időpont: 2012. március 27. 1015-1145 óra, Helye: 063. előadó

2. The Electrochemistry of Immobilized Microparticles - Prof. Dr. Fritz Scholz
(Metals and alloys, minerals and inorganic compounds, solid solutions (mixed crystals)
Időpont: 2012. március 27. 1230-14 óra, Helye: 063. előadó

3. The Electrochemistry of Immobilized Microparticles - Prof. Dr. Fritz Scholz
(Powder mixtures, thermodynamic data of solid compounds, transformation enthalpies of mineral phases, polycyanometalates, insertion electrochemistry)
Időpont: 2012. március 28. 14-16 óra, Helye: 063. előadó

4. The Electrochemistry of Immobilized Microparticles - Prof. Dr. Fritz Scholz
(Kinetic phenomena, electrochemically initiated isomerizations, electrochemically driven substitutions, hyphenated (in situ) techniques (X-ray diffraction, diffuse reflectance spectroscopy, calorimetry, AFM)
Időpont: 2012. március 29. 10-12 óra, Helye: 0.89. előadó

5. The Electrochemistry of Immobilized Droplets and Microparticles Used for Determining Ion Transfer Energies - Prof. Dr. Fritz Scholz
([a] Ion transfer between immiscible liquids, [b] ion transfer energies between miscible liquids determined via insertion electrochemistry of solid microparticles)
Időpont: 2012. március 29. 15-17 óra, Helye: 062. előadó

6. DNA the key molecule in genetic inheritage, DNA origami in nanotechnology - Március 27. 16-18h (Kémia, 063) - Bengt J. F. Nordén

7. Common methods in structural and functional investigations of DNA related macromolecular assemblies - Március 28. 16-18h (Kémia, 063) - Bengt J. F. Nordén

8. Strategies in drug design and drug intercalation to DNA - Március 29. 15-17h (Kémia, 099) - Bengt J. F. Nordén

9. DNA-protein, DNA-lipid interactions in nanotechnological applications - Március 30. 16-18h (Kémia, 063) - Bengt J. F. Nordén

10. GRAPH THEORETIC STRUCTURE OF MAPS OF THE CANTOR SPACE - 2012. április 5. - UDAYAN B. DARJI

11. Sirah Pulsed Advanced Training - 2012.03.18.03.24
12. Basque-Hungarian workshop - 2012.04.26-27.
13. Irány-hossz gráfok merevsége - 2012.03.12 - Nguyen Viet Hang
14. Speciális kurzusok tartása: A relativitáselmélet alapjai - 2012.02.13-05.31. - Hraskó Péter
15. Speciális kurzusok tartása: A fizika tanítása - 2012.02.13-05.30. - Juhász András
16. Belső terek környezete - 2012.03.19., 26. - Mócsy Ildikó
17. Doktori kurzus - 2012.05.14-19. - Alexander Klimchouk

18. 6th Workshop of young researchers in astronomy and astrophisics
19. Lecture series in English a TTK-n Dr. Aliaksandr Bandarenka
20. Lecture series in English a TTK-n Prof. Dr. Eng. UNGUREANU-val

Szakkollégiumok alprojekt:

1. A cigányság eredete, története. A magyarországi cigányság csoportjai, rétegei, főbb jellemzői. A román cigányok demográfiai, oktatási, foglalkoztatottsági, lakhatási helyzete Magyarországon kurzus. - 2011.09.22-12.15
A kurzust tartotta: Szabóné Kármán Judit

2. A reklám új korszaka , reklámtervezés titkai, marketing-kommunikáció hagyományos és új eszközei. A reklámlélektan alapjai kurzus. - 2011.09.15-12.07
A kurzust tartotta: Sas István

3. Az interjúzás helye a kvalitatív kutatásban, interjútípusok, etikai kérdések. Az interjú vezérfonal és az interjú szituáció, kérdezéstechnika kurzus. - 2011.09.14-12.14
A kurzust tartotta: Zombory Máté

4. Kötelmi jog jogesetmegoldó kurzus. - 2011.10.17-12.05
A kurzust tartotta: Dr. Németh Ágnes

5. Verseny és szabályozás a hálózatos iparágakban kurzus. - 2011.11.02-11.30
A kurzust tartotta: Dr. Nagy Csongor István

6. A kelet és közép európai alkotmány fejlődés 1989 után kurzus. - 2011.09.28-11.14
A kurzust tartotta: Dr. Halász Iván

7. A pártok a politikaelmélet történetében a kritikától az elfogadásig egyszeri törésvonalak és törésvonal elméletek a klasszikus elmélet és revíziói kurzus. - 2011.10.01-11.25
A kurzust tartotta: Dr. Mándi Tibor

8. Alapvető rendelkezések a büntető eljárás alanyai,hatáskör illetékesség, általános eljárási szabályok, kényszerintézkedések, nyomozás, vádemelés és tárgyalás előkészítése kurzus. - 2011.10.01-11.25
A kurzust tartotta: Dr. Hack Péter

9. A társaságok és társasági jog fogalma és társaságok kialakulásának gazdasági és történelmi háttere a korlátolt felelősségű intézmények történeti kialakulása kurzus. - 2011.10.01-11.25
A kurzust tartotta: Dr. Menyhárd Attila

10. Magyar herold - 2012.03.01-2012.04.25. - Farkas Zoltán

11. Alkotmányjogi alapozás - 2011/2012 II. félév - Forgács Anna, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

12. Francia udvari elbeszélése - A csonkakezű lány című regény - 2011/2012 II. félév - Szabics Imre

13. Tudományos közlemények közreadása a Szlavisztika Műhely hallgatói részére - 2011/2012 II. félév - Kocsis Géza

14. Az oktatás és a tudományos kutatás módszertana a Szlavisztikai műhelyben - 2011/2012 II. félév - Solti Gergely

15. Szerzői jog - Dr. Grad-Gyenge Anikó
16. International Commercial Arbitration - dr. Szél Írisz
17. Retorika - Dr. Hack Péter
18. World Politics - Ablaka Gergely
19. A rendszerváltás - szemben a közhelyekkel - dr. Fodor Gábor
20. Német jogi szaknyelv a kötelmi jog területéről - Mag. Tibor Szalachy
21. Tartalomelemzés - Messing Vera
22. Kritikai pedagógia - Mészáros György
23. XV. Századi német szöveg kritikai feldolgozása - 2012.04.23-26. - Christine Glassner
24. Regionális és globális tendenciák a magyar önkormányzatiság történetében - Kiss Anita
25. Politikai filozófia - Fodor Gábor

Tudományos diákkörök alprojekt:

1. Az elveszett levél. Médium és materialitás Propertius elégiáiban - 2011.11.07
A kurzust tartotta: Krupp József

2. A költő mint filológus - 2011.11.14
A kurzust tartotta: Krupp József

3. A kulturális közvetítettség kérdései Cicero Brutusában - 2011.11.21
A kurzust tartotta: Krupp József

4. Dunántúli-középhegységben megrendezett terepgyakorlat - 2012.04.02-04.
A terepgyakorlat szakmai vezetői Mindszenty Andrea és Simon Szilvia

5. Kiválóságok köre - Város - Polyák Levente
6. A csőtöréstől az adatfolyamokig – a városi rendszerek életéről - Szemerey Samu
7. Városelméletek és gyakorlatok - Beleznay Éva
8. A városról való gondolkodás - Koszorú Lajos
9. A városi anyagcsere - Kenyeres István
10. A város környezetpszichológiája - Dúll Andrea
11. A lakáspolitika és a jóléti rezsim a rendszerváltás után - Hegedüs József
12. Gazdaság, város, ingatlanpiac - Baross Pál
13. Réteges építészet - Rajk László
14. Mitől függ az ingatlanok értéke? - Horváth Áron
15. Magyarország és a Latin Császárság - Bárány Attila
16. A város - Gerő Márton
17. A rendszerváltás utáni lakáspolitika - Kádár Bálint
18. A város - Zombory Máté
19. A város - Hann András
20. Az infrastruktúra szerepe a városi kultúrában - Szemerey Samu
21. A város - Sík Domonkos
22. A város mint tárgyi épített környezet - Koszorú Lajos
23. A lakáspolitika és a jóléti rezsim a rendszerváltozás után - Hegedüs József
24. A város - Lugosi András
25. A különböző építészeti stíluselemek és struktúrák rétegződése - Alföldi György
26. Az ingatlanbérlők, az ingatlan fejlesztők és az ingatlanbefektetők - Baross Pál
27. A különböző építészeti stíluselemek és struktúrák rétegződése - Rajk László
28. TDK módszertani kurzus - Aczél Balázs