Főmenü
Friss hírek
Elszámoláshoz szükséges dokumentáció
Eredmények
Változások bejelentése
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Szerződő felek
Honlapok
A projekt keretében megvalósult honlapok:

BTK: http://talentum.btk.elte.hu/

TTK Fizika Doktori Iskola: http://fiztan.phd.elte.hu/index.html

Illyés Sándor Szakkollégium http://szabadegyetem2012.hu/
Esélyegyenlőség
Írjon nekünk!
A projekttel kapcsolatos kérdésével, panaszával forduljon bizalommal a projektmenedzsmenthez:
Projektmenedzsment
Powered By
e107
PHP
MySQL
Publikációk
Az alábbi tanulmányok, publikációk az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 számú projekt keretében valósultak meg:

ÁJK alprojekt:

- ORBÁN Balázs András: A névviseléshez való jog – az elméleti alapoktól a gyakorlati érvényesülésig ( Themis 2011 december, 87.o.)

- SZEGEDI László: A társadalmi, érdekvédelmi szervezetek keresetindítási joga környezetvédelmi ügyekben – Eljárásjogi szabályozás európai nyomás alatt? ( Themis 2011 december, 136.o.)

- KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSJOG – A TANANYAGON TÚL

- SZALÓKI ISTVÁN: KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK, AVAGY A MÚLT MEGJELENÉSE EGY ÚJKOR HAJNALÁN?
- PÁL EMESE: AZ ÁTALAKULÓ KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS SZERVEZETI KÉRDÉSEI
- ROKOB BALÁZS: AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATA AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTALAKÍTÁSA UTÁN
- TANTÓ CSILLA: AZ ÜGYFÉLI STÁTUSZ PROBLÉMÁJA EGYES SPECIÁLIS ÜGYEKBEN
- BUJDOSÓ VIVIEN: TÁRSADALMI SZERVEZETEK RÉSZVÉTELE, SZEREPE A HATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN
- VÖLCSEY BALÁZS: A KÖRNYEZETVÉDELMI SZERVEZETEK ÜGYFÉLKÉPESSÉGE
- PONGRÁCZ ALEX: ÜGYFÉLI JOGOK EGYKOR ÉS MA
- KÁLMÁN JÁNOS: A HATÓSÁGI SZERZŐDÉSEK DE LEGE LATA ÉS DE LEGE FERENDA
- RÁCZ DIÁNA: SZEMLE, AVAGY A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁG MUSTRÁJA
- KANTA ILDIKÓ: AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐI EGYES ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN
- KÉKI SZILVIA: AZ ELJÁRÁSI KÖTELEZETTSÉG GARANCIÁI A HATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN
- KALO BIANKA: A (HATÓSÁGI) KÖZVETÍTİ
- UHRIN ESZTER: ERŐMŰVEK ENGEDÉLYEZÉSE
- SZAMEK GABRIELLA: A KIOTÓI JEGYZŐKÖNYVRE ÉPÜLŐ KVÓTAKERESKEDÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
- BAKÓ BALÁZS: A BECSLÉS MINT BIZONYÍTÁSI MÓDSZER AZ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN
- DEÁK BEÁTA: A FEGYELMI ELJÁRÁSOK RENDJE A FELSŐOKTATÁSBAN

BTK alprojekt:

- Tanulmányok, Nyelvtudományi doktori iskola

- FÁBIÁN, KRISZTINA: A lelkiismeret fogalma a magyar és orosz nyelvben, kognitív szempontból
- FEKETE, ÁGNES: Ereignisbezogene Adverbien: Überlegungen zur Erweiterung zeitlicher Lokalisierungsstrategien
- FIRISZ, HAJNALKA: Презвиска мадярского походзеня – шведок прешлос-ци бачванско-сримских русинох
- HARGITAI, EVELIN GABRIELLA: Spanyol–portugál hangtani interferenciák vizsgálata nyelvpedagógiai szempontból
- HUBER, ÁGNES: Ethnische Identität im Zeitalter der Globalisierung am Beispiel der ungarndeutschen Minderheit
- HUTTERER, CLAUS MICHAEL: Untertitelte Filmvorschauen als Beispiele audiovisueller Translation
- KÁPOLNÁS, OLIVÉR: Mergen Gegen füstáldozata a Fehér Öreghez
- KOMÁROMY, ANDRÁS: Konzepte der inhaltlichen Seite von Wortfeldern
- KOÓS, ESZTER: L’évolution de l’adverbe certainement en diachronie
- KUKORELLI, ESZTER: Zusammenhang des Aspekts und der Tempusverwendung in zukunftsbezogenen Sätzen im Deutschen und im Ungarischen
- MENAKER, ANGELIKA: Közös jelentésmozzanatok az in- prefixumos spanyol igék jelentésében
- MÜLLER, MÁRTA: Merkmale deutschsprachiger Fachsprachen in historischer Entwicklung unter dem besonderen Aspekt der technisch-industriellen Fachwortschätze
- PALLAI, KÁROLY SÁNDOR: Mondes multiples, chiralité : langues, langages et systémique dans la poésie seychelloise contemporaine
- PÉNZES, TÍMEA: A napszakok nyelvi képe
- SAFI, ZSÓFIA: „Tiszta rubin születik a kőből”. Képi nyelv Nezāmi Haft peykar című művében
- SÁGI, ATTILA: Nyelvjárási változások Japánban a 20. század első felében
- SAVELIEVA, ELENA: Когнитивный сопоставительный анализ фразеоло-гизмов со значением обманывать и лгать в словенском и русском языках
- SZABÓ T., ANNAMÁRIA: Studies about French-Hungarian bilingual identity
- SZÉP, BEÁTA: Változások a jogi szakszókincsben – Egy diakrón vizsgálat bemutatása
- SZIJJ, ILDIKÓ: Palabras procedentes de una forma de imperativo en las lenguas iberorrománicas
- TÉSI, ÁRON: Külső nyelvi hatásnak tulajdonítható hangváltozások
- VESZELSZKI, ÁGNES: A digilektus beszélt nyelvi jellemzői
- WERTHMÜLLER, GYÖNGYI: John Gower’s Germanic and Romance English (a phonological/metrical analysis)

- Tanulmányok, Történettudomái doktori iskola

- DÖBÖR ANDRÁS: A magyar nyelv ügye a Jelenkorban. Széchenyi István politikai programjának szolgálatában
- DRÁGOV IVÁN: A bolgárok eredete a bolgár történetírás tükrében
- FARAGÓ GÁBOR: A Dolchstossprozeß a Völkischer Beobachterben
- HÁDA BÉLA: "Pakisztán és a Kínai Népköztársaság biztonságpolitikai együttműködésének fő vetületei Pervez Musarraf kormányzása idején(1999–2008)"
- HORVÁTH GYULA CSABA: A báni méltóság a XVIII. Században
- JUHÁSZ BALÁZS: "Gondolatok egy tudatos (?) kultúrpolitika nyomában. A két világháború közötti olasz–magyar katonai kapcsolatok kulturális vetülete"
- JUNGMAYER, LOUIS: The Counterculture After Altamont
- JUNGMAYER, LOUIS: The Hell’s Angels Have Never Been Hippies
- LUKÁCS B. GYÖRGY: "Muszlimok a szocialista Jugoszláviában. Út a nemzeti elismerés felé (1945–1971)"
- MÁRVÁNYOS KRISZTIÁN: "A 117 és 161 közötti katonai diplomák topográfiai vizsgálata a britanniai határvédelem tükrében"
- PÉTER EDIT: "Az erdélyi sajtó intézményesülése a XIX. század második felében"
- POLGÁR, BALÁZS: "The marquis of Villars and the War of the Reoccupation of Hungary (1683–1699)"
- SZABÓ-ZSOLDOS, GÁBOR: "The Third Earl Grey’s South African Federal Scheme – Related to the Country in the Vicinity of Lake Ngami"
- SZILÁGYI, GÁBOR: "Ostpolitik und Parteienstreit. Die Ratifizierung der Polenverträge 1975/1976"
- SZŐTS ZOLTÁN OSZKÁR: "Könyvtárosok frontszolgálatban. Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai és az első világháború"


IK alprojekt:

- Molnár Bálint: Design and Architectural Issues of Contemporary Web-based Information Systems (Proceedings of the  5th International Conference on Software, Knowledge Information, Industrial Management and Applications, 2011 Italy)

- Molnár Bálint: Investigation of Criteria for Selection of ERP Systems (Bálint Molnár, Gyula Szabó , Investigation of Criteria for Selection of ERP Systems, Ed. Cruz-Cunha, M.  M. Moreira, F. and Varajão, J., Handbook of Research on Enterprise 2.0: Technological, Social, and Organizational Dimension, IGI, (megjelenés alatt)

- Molnár Bálint: Igazgatási (vállalatirányítási /közigazgatási) felhő számítástechnika (megjelenés alatt)

- Daniel Lesko and Mate Tejfel: A DOMAIN BASED NEW CODE COVERAGE METRIC AND A RELATED AUTOMATED TEST DATA GENERATION METHOD (Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp. 36 (2012) 217{240)

TTK alprojekt:

Annales

- Dalmagro, F.: On the K functor, and topological algebras
- Ekici E., Özen S.: Rough closedness, rough continuity
- Fried E.: Non-finitely based varieties of weakly associative lattices
- Jafari S., Roy B.: On covering properties via generalized open sets
- Jurkin E.: Circular quartics in isotropic plane obtained as pedal curves of conics
- Noiri T., Popa V.: On iterate minimal structures and iterate m-continuous functions
- Csikvári P.: Graph polynomials and graph transformations in algebraic graph theory
- Elek P.: Nonlinear time series models and their extremes, with hydrological applications
- Harangi Z.: Discrete methods in geometric measure theory
- Kiss S. Z.: Additive representation functions
- Mengyán Cs.: Constructional methods in finite projective geometry
- Terpai T.: Cobordism of singular maps

Szakkollégiumok alprojekt:

Helytállás - EC Acta Historica

- Toronyi Alexandra: Tiszabura-Bónishát szarmata kori településrészlete
- Novotnik Ádám: Kincs, ami nincs. Egy különleges temetkezési szokás: üres sírok az avar korban
- Őze Eszter: Az Admonti biblia
- Orgován Kinga Mária: Tiziano Mária mennybevételét ábrázoló főoltárképe a velencei Santa Maria Gloriosa dei Frari templomban
- Monori Laura: Perlrott Csaba Vilmos kecskeméti városképei
- Szegvári Zoltán: Kijevi Izidor 1434-es ulmi beszéde
- Kádár Zsófia : A jezsuita kollégium mint intézmény fejlődése a XVII. Század elejéig
- Jenőffy Zsuzsanna: "Azért küldöm mindenhova, hogy megismerje a világot, és a világ megismerje őt" - Eugenio Pacelli pápai legációja a budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson
- Vitányi Péter: A bukanérok
- Bojtos Anita: A nádor katonai szerepének változása a XVII. Században - különös tekintettel Esterházy Pál nádorsága idején, 1681-1713
- Locsmándi Dániel: Peter Lambeck élete és kapcsolati hálója
- Kökényesi Zsolt: "A nemesi ifjak minden szükséges tudományra és excercitiumra neveltessenek" - Mária Terézia uralkodói imázsa a bécsi nemesi iskolák tükrében
- Nagy János: Rendi ellenzék és kormánypárt az 1750. évi országgyűlésen - Egy nádorválasztás margójára
- Boa Krisztina: Társadalmi krízis és elhárítása az 1863-64. évi aszály és éhínség idején Békés megyében
- Kedves Júlia : Nemzetiség és nyelvhasználat a nyíregyházi evangélikus népiskolákban és gimnáziumokban 1876-1910
- Székely Tamás: "Vajon megadassék-e?" - Munkások és választójog a századelőn
- Segyevy Dániel: "… megvédeni igazunkat minden téren …" - A trianoni béke-előkészületek és a magyar földrajztudomány
- Pál Zoltán - Rigó Balázs: Balra át! - Adalékok a magyar sportélet 1948 és 1953 közötti államosításához
- Arató György - Perényi Károly: Még egy szó Janicsek Istvánról
- Pál Zoltán: Besúgók a Ménesi úton - Szemelvények a Tóth Gábor vezette Eötvös Kollégium állambiztonsági megfigyelésének történetéből

Memini initii

- Garai Imre: József nádor hadászati elképzelései
- Simon Gábor: Abszolutizmus és közjogi stabilitás az Osztrák-Magyar monarchiában
- Ligeti Dávid Ádám: Mackensen az I. világháborúban
- Marsai Viktor: Daidalosz visszatér. Az 1941-es krétai csata

Adsumus IX.

- Delbó Katalin: A Florilegium Vindobonense a paleográfiai vizsgálatok tükrében
- Hercsel Adél: A bűnös író mítosza
- Gyuris Kata: A kontinens-allegória
- Kutor András: Az identitás-technológia hatalom- és tudás-technológiai aspektusa
- Majoros Györgyi: Babits Mihály esszéművészetének néhány jellegzetes vonása a készülő kritikai kiadása alapján
- Pajor Emília: A "Szabad Nép Postájából"
- Somfalvi Aliz: Városrehabilitáció és lokális demokrácia a Magdolna negyedben
- Bodnár József: Kepler narancsai
- Fodor Emőke: A Persányi-hegység salakkútjainak morfometriai vizsgálata
- Huszár Kristóf: Az Aszimmetrikus Propeller