Főmenü
Friss hírek
Elszámoláshoz szükséges dokumentáció
Eredmények
Változások bejelentése
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Szerződő felek
Honlapok
A projekt keretében megvalósult honlapok:

BTK: http://talentum.btk.elte.hu/

TTK Fizika Doktori Iskola: http://fiztan.phd.elte.hu/index.html

Illyés Sándor Szakkollégium http://szabadegyetem2012.hu/
Esélyegyenlőség
Írjon nekünk!
A projekttel kapcsolatos kérdésével, panaszával forduljon bizalommal a projektmenedzsmenthez:
Projektmenedzsment
Powered By
e107
PHP
MySQL
Szolgáltatások igénybevétele
A szerződés megkötésére abban az esetben kerül sor, ha egyéni vállalkozót, gazdasági társaságot, vagy társadalmi szervezetet, alapítványt, közalapítványt bízunk meg egy feladattal. (Általában nincs tárgyiasult eredménye.) Ezekben az esetekben nincs lehetőség vállalkozási szerződés kötésére.

A számlás megbízási szerződés kötése előtt meg kell vizsgálni az erre vonatkozó közbeszerzési szabályokat. A közbeszerzési törvény rendelkezéseinek betartásától eltekinteni nem lehet! A szerződés megkötése előtt kérjük, hogy minden esetben előzetesen egyeztessenek a közbeszerzésekért felelős munkatársakkal és a projektmenedzsment tagjaival.

A kiválasztási folyamatot és feltételeket dokumentálni kell, legalább 3 ajánlat bekérése kötelező.

A szerződés elkészítésekor kérem, hogy az alábbiakra figyeljenek oda:
- Felelős szervezeti egység a kar, székhelye a kar címe, képviseletében eljár a kari vezető, valamint a projektmenedzser.
- A kapcsolattartó a szerződés teljesítésének igazolására jogosult személy, azaz az alprojektvezető.
- A megbízott elérhetőségeinek kitöltése szükséges, hiszen bármilyen probléma felmerülése esetén, ez teszi lehetővé, hogy fel lehessen venni vele a kapcsolatot.
- A szerződés II. pontjának pontos és teljes körű kitöltése szükséges.
- A szerződés aláírásának dátuma nem lehet későbbi, mint a feladatkezdés dátuma.
- A szerződést minden félnek a feladatvégzés kezdő időpontja előtt, vagy legkésőbb a feladatvégzés kezdőnapján alá kell írnia.
- A szerződés időbeli hatálya egy időszakot jelöl, tehát ez esetben egy –tól –ig időszakot kell feltüntetni.
- A szerződéseket 4 eredeti példányban kell készíteni. (1 db a másik szerződő fél példánya, amelynek visszaküldése minden esetben kötelező, felelőse az alprojektvezető, 1 db az alprojekt példánya, 1 db a kifizetéshez mellékelendő, azaz a GMF példánya, 1 db eredeti a Projektmenedzsment példánya).

A szerződés mellé csatolni kell:
- egyéni vállalkozó esetén a megbízott egyéni vállalkozói igazolványának hitelesített másolatát,
- gazdasági társaság esetén a gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
- társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány esetén az alapító okirat hitelesített másolatát,
- a szerződés VII.4. pontjában felsoroltakat.

A mindenki által aláírt, és minden melléklettel felszerelt szerződés annak szakmai teljesítéséig, a számla kiállításáig az alprojekt őrzésében marad.

Teljesítésigazolásra az alprojektvezető jogosult.

A szerződésben megjelölt feladatnak, a számlán feltüntetett termék, szolgáltatás besorolási számának, valamint a cégkivonatban, egyéni vállalkozási igazolványban megjelölt tevékenységnek minden esetben meg kell egyeznie.

A kifizetéshez csatolni kell a kötelezettségvállalás dokumentumain kívül:

- a számlát, az alábbi bélyegzőkkel, valamint az alprojektvezető aláírásával ellátva:
 ELTE TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030.
 Támogatás elszámolására benyújtásra került (aláírója a projektmenedzser)
 A teljesítést ………….. összegben igazolom (aláírója a teljesítésigazoló)
 Dátumbélyegző
- utalványrendeletet,
- teljesítésigazolást, szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe helyezési okmányok, immateriális javakhoz kapcsolódóan tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv
- kötelezettségvállalási adatlapot.
- Idegen nyelvű számla esetén a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell.
- Idegen nyelvű szerződés esetén a szerződést, annak mellékleteit, valamint a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek dokumentációjának magyar nyelvű fordítását is csatolni szükséges.

A hiányosan felszerelt számlákat a Projektmenedzsment visszaküldi a szervezeti egységeknek.