Főmenü
Friss hírek
Elszámoláshoz szükséges dokumentáció
Eredmények
Változások bejelentése
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Szerződő felek
Honlapok
A projekt keretében megvalósult honlapok:

BTK: http://talentum.btk.elte.hu/

TTK Fizika Doktori Iskola: http://fiztan.phd.elte.hu/index.html

Illyés Sándor Szakkollégium http://szabadegyetem2012.hu/
Esélyegyenlőség
Írjon nekünk!
A projekttel kapcsolatos kérdésével, panaszával forduljon bizalommal a projektmenedzsmenthez:
Projektmenedzsment
Powered By
e107
PHP
MySQL
A projektgazda, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az ország legrégebbi folyamatosan működő egyeteme, 2010-ben ünnepli fennállásának 375. évfordulóját.

Nagyobb tudományterületeket tekintve az egyetem kutatásaival, egyedi produktumaival éppúgy jelen van az élő- és élettelen természettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok témaköreiben, speciális világában. Az ELTE nyolc kara közül hat rendelkezik doktori iskolákkal, doktori programjaiban pedig az önálló doktori iskolával nem rendelkező karok is közreműködnek – ez egyik fontos mutatója az oktatási-kutatási színvonalnak:

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK),
Bölcsészettudományi Kar (BTK),
Informatikai Kar (IK),
Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK),
Társadalomtudományi Kar (TÁTK),
Természettudományi Kar (TTK).

A karokon végzett tudományos munka és tudományos kutatói állomány a záloga a sikeres doktori képzésnek és a tudományos utánpótlás nevelésének. Az oktatás és a kutatás minőségének mutatója az ELTE-n az oktatók/kutatók magas szintű tudományos tevékenysége, ami megnyilvánul a minősített oktatók magas arányában.

Az ELTE oktatói-kutatói potenciálját mutatja az elnyert hazai és nemzetközi tudományos-kutatói ösztöndíjak magas száma. Az ELTE oktatói és kutatói nemcsak az ösztöndíjakban részesültek nagy számban (kiemelendők itt egyes tudományágak, mint a biológia, fizika, irodalomtudomány, kémia, matematika, nyelvtudomány, történelemtudomány), hanem nagy számban díjazták tevékenységüket rangos díjakkal, állami elismerésekkel is a tudományos és közéleti tevékenység elismeréseként.

Nemzetközi kapcsolatait tekintve jelenleg nincs olyan kontinens, melyen az Egyetemnek ne lenne partnerintézménye. A legtöbb partnerkapcsolat Európán belül található (315 partnerintézmény), ám az ELTE bilaterális megállapodásainak köszönhetően (79 szerződés) számottevő hallgatói, oktatói és kutatói mobilitási és kutatási, képzési együttműködés valósul meg többek között Japánnal, Szingapúrral, az USA-val, Kínával. Az ELTE sok egyetemi hálózatban vesz részt.: tagja az EUA, a Coimbra Group, az Utrecht Network, az UNICA, a DRC, CEI Uninet, az IAUP, az AUDEM hálózatoknak, azok egyes munkacsoportjainak. Vezető szerepe van az ELTE-nek a hallgatói és oktatói Erasmus-mobilitás területén is. Külön támogatja az Egyetem a közös kutatásokra irányuló kétoldalú mobilitási aktivitást is, és törekszik az idegen nyelvű képzések mind szélesebb körének kínálatára.

A pályázati eredményességet tekintve az ELTE az ország első öt egyeteme között szerepel. Eredményei alapján az Egyetem 2010-ben elnyerte a „kutatóegyetem” címet. Az ELTE mint kutatóegyetem erősségei:
– a (magasan) minősített oktatók/kutatók nagy aránya az egyetemi létszámon belül;
– az akadémiai kutatócsoportok nagy száma és minden (az Egyetemen képviselt) tudományterületet lefedő jellege;
– az intenzív és eredményes hazai és nemzetközi publikációs tevékenység;
– hazai és nemzetközi publikációs orgánumokban, valamint hazai és nemzetközi tudományos-szakmai szervezetekben való intenzív jelenlét és vezető szerep;
– a hazai és nemzetközi (ösztön)díjakban, tudományos és szakmai kitüntetésekben, díjakban megtestesülő elismerés;
– a hazai doktori képzésben való erőteljes jelenlét minden az Egyetemen képviselt tudományágban, a doktori képzés oktatói gárdájának kiváló minősítettsége, a megfelelt törzstagok száma, a kiadott doktori fokozatok száma;
– nemzetközi szakmai-tudományos kapcsolatainak mennyisége, a nemzetközi mobilitási programokban való országosan kiemelkedő jelenléte, a képzés nemzetközivé válásának fejlődése;
– az intenzív pályázati tevékenység és e tevékenység eredményessége, az ebből elért bevételek, valamint a K+F tevékenység szervezeti hátterének erősítése, az innovációs tevékenység fejlődése.