Főmenü
Friss hírek
Elszámoláshoz szükséges dokumentáció
Eredmények
Változások bejelentése
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Szerződő felek
Honlapok
A projekt keretében megvalósult honlapok:

BTK: http://talentum.btk.elte.hu/

TTK Fizika Doktori Iskola: http://fiztan.phd.elte.hu/index.html

Illyés Sándor Szakkollégium http://szabadegyetem2012.hu/
Esélyegyenlőség
Írjon nekünk!
A projekttel kapcsolatos kérdésével, panaszával forduljon bizalommal a projektmenedzsmenthez:
Projektmenedzsment
Powered By
e107
PHP
MySQL
A projektben résztvevő szervezeti egységek
A projekt egyaránt érinti a doktori iskolákat, a szakkollégiumokat és a tudományos diákköröket.
A projekt összegyetemi szintű, de erősen támaszkodik a Bölcsészettudományi Karra, mint a megvalósításban központi szerepet betöltő egységre.

Doktori Iskolák

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a PhD-rendszerű doktori képzés kezdetétől, 1993-tól működteti doktori iskoláit és programjait. Az egyes akkreditációs eljárások során letisztultak a doktori iskolai struktúrák, kikristályosodtak a feltételrendszerek, a képzés és a fokozatszerzés rendszere megerősödött. Az ELTE jelenleg 17 doktori iskolája összesen 341 törzstagot számlál, közülük 165 törzstag egyetemi tanár. A doktori képzés tudományágak szerint szervezett doktori iskolák szervezeti keretei között folyik. A doktori iskolákban – az oktatás-kutatás színvonalának emelése érdekében – oktatóként, témavezetőként, törzstagként, szigorlati és védési bizottságok tagjaiként, a doktori értekezés bírálóiként közreműködnek más hazai és külföldi egyetemek, akadémiai kutatóintézetek munkatársai is.

Az ELTE-n a 2009-es akkreditációs eljárást követően a következő doktori iskolák működnek:

- Állam- és Jogtudományi DI
- Biológia DI
- Filozófiatudományi DI
- Fizika DI
- Földtudományi DI
- Informatika DI
- Irodalomtudományi DI
- Kémia DI
- Környezettudományi DI
- Matematika DI
- Művészettörténet-tudományi DI
- Neveléstudományi DI
- Nyelvtudományi DI
- Politikatudományi DI
- Pszichológiai DI
- Szociológia DI
- Történelemtudományi DI

Szakkollégiumok

Az ELTE öt szakkollégiumot működtet, a szakkollégisták létszáma a 2009/2010. tanévben 288 aktív hallgató. Négy szakkollégium diszciplináris, az Eötvös Collegium interdiszciplináris jellegű. A szakkollégiumok fő küldetésüknek tekintik, hogy a tömegképzés keretei között is hatékonyan segítsék a tehetséges diákok szakmai fejlődését. Kis létszámú, emelt szintű kurzusokat szerveznek, törekednek az interdiszciplináris kurzusok számának növelésére. Ennek érdekében erősítik az egymás közti együttműködést is, ennek színterei a közösen szervezett Szakkollégiumok Éjszakája, közös konferenciák és kurzusok, valamint közös minőségbiztosítási rendszer kidolgozása. A szakkollégiumok együttműködését a 2008-ban létrehozott Szakkollégiumi Hálózati Testület segíti.

Az ELTE 5 szakkollégiuma:

- Bibó István Szakkollégium (jogász, politológus, ÁJK hallgatók)
- Bolyai Szakkollégium (természettudományok, TTK hallgatói)
- Eötvös Collegium (interdiszciplináris: bölcsészettudomány, természettudomány, informatika; BTK, TTK, IK hallgatói)
- Illyés Sándor Szakkollégium (pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia; PPK, BGGYK, TÓK hallgatóinak) – 2007-től kezdte meg működését
- Társadalomtudományi Szakkollégium (társadalomtudomány; TÁTK hallgatóinak)

Tudományos diákkörök

A tehetséggondozás fontos területe a graduális képzésben részt vevő hallgatók felkészítése későbbi tudományos pályára, valamint a tehetséges hallgatók kiválasztása, egyéni és/vagy kiscsoportos tutorálásuk. Az ELTE hallgatói igen nagy számban vesznek részt a tudományos diákköri munkában, intézeti, szakos diákkörök készítik fel résztvevőiket az országos megmérettetésre és választják ki a legjobbakat.

Az ELTE Szenátusa 2008 júniusában fogadta el a tehetséggondozási koncepciót, amely elsősorban a tehetséggondozás kialakult közösségi intézményeire épít. Az egyéni tehetséggondozás e közösségi formákhoz kapcsolódva, a kiemelkedő hallgatók különleges gondozásában kap szerepet. A doktori képzésben értelemszerűen az egyéni felkészítés, tutorálás kerül előtérbe. A koncepció kialakításánál az egyetem szerteágazó tudományági és képzési struktúrája és az ELTE több évtizedes hagyományai (diákköri, szakkollégiumi elitképzés) játszottak szerepet. Az ELTE valamennyi karán működnek diákkörök.