Főmenü
Friss hírek
Elszámoláshoz szükséges dokumentáció
Eredmények
Változások bejelentése
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Szerződő felek
Honlapok
A projekt keretében megvalósult honlapok:

BTK: http://talentum.btk.elte.hu/

TTK Fizika Doktori Iskola: http://fiztan.phd.elte.hu/index.html

Illyés Sándor Szakkollégium http://szabadegyetem2012.hu/
Esélyegyenlőség
Írjon nekünk!
A projekttel kapcsolatos kérdésével, panaszával forduljon bizalommal a projektmenedzsmenthez:
Projektmenedzsment
Powered By
e107
PHP
MySQL
A projekt célja és tartalma
A projekt általános célja

Az egyetem tovább kívánja növelni tudományos teljesítményét, bővíteni doktori képzését, valamint a graduális képzés keretében a szakkollégiumokban és tudományos diákkörökben koncentrálódó tehetséggondozási munkáját. Az egymásra épülő tehetséggondozó tevékenységek lehetővé teszik a legkiválóbb hallgatók tudományos pálya iránti érdeklődésének felkeltését, és a tudományos munkába való belépést célozzák meg. A pályázat tartalmi aktivitási csomópontjai természeti, társadalmi, kulturális dimenziókban elkülönülten és/vagy tudományági határokat feloldva jelennek meg: a természet jelenségeinek analitikus és szintetizáló feltárása, az ember természeti, biológiai, társadalmi, kulturális meghatározottságainak jelenségei, ezek sokrétű összjátékai. A projekt e kérdésfeltevések mentén a természet- és társadalomtudományokban egyaránt aktuális problémakörökre koncentrálva a kívánja továbbfejleszteni a 3 nagy érintett területen (doktori iskolák, szakkollégiumok, TDK-k) folyó munkát.

A projekt konkrét célja:

Doktori iskolák: a doktori képzés színvonalának fejlesztése érdekében új kurzusok indítása (7 kiemelt tématerületen), tudományos rendezvények szervezése, tudományos kiadványok a doktoranduszok eredményeiből, célzott tartalmú honlap fejlesztések, kutatási és IKT eszközbeszerzés, doktori iskolai hallgatói ösztöndíjak, tudományos alkalmazások. A doktori iskolák jelentik a pályázat kiemelt célcsoportját, a megpályázott forrás 69,4%-át az itt megjelölt projektelemekre, fejlesztési tevékenységekre tervezi felhasználni a projekt.
Szakkollégiumok: a szakkollégiumi aktivitás fejlesztése érdekében új kurzusok indítása (4 kiemelt tématerületen), tudományos rendezvények szervezése, tudományos kiadványok a szakkollégisták eredményeiből, célzott tartalmú honlap fejlesztések, kutatási és IKT eszközbeszerzés, szakkollégiumi hallgatói ösztöndíjak, tudományos alkalmazások. A szakkollégiumokhoz kötődő projektelemekhez a tervezett költségvetés 11,6%-a kapcsolódik.
Tudományos diákkörök: a tehetséges hallgatók TDK tevékenységének fejlesztése terén kutatási témaismertető rendezvények, szakmai versenyek, diákköri konferenciák szervezése, a hallgatói műhelymunka feltételeinek javítása. A tudományos diákkörök munkáját támogató projektelemekre a költségvetés 4,4%-ának felhasználását tervezzük.

A projekt tartalmi elemei

A projekt olyan tartalmi kutatási csomópontok köré szerveződik, amelyekre fókuszálva a graduális képzésben a tudományos diákköri és szakkollégiumi tevékenység koncentrálódhat, illetve amelyek a posztgraduális szinten a PhD-képzés és kutatás keretében különféle vizsgálatok tárgyát képezik.

A projekt a természet- és társadalomtudományokban egyaránt aktuális problémaköröket határoz meg:

• Az információs társadalom problémái, információs és mediális kihívások elméleti és gyakorlati megközelítésben;
• Regionális és globális tendenciák; integrációs és dezintegrációs folyamatok;
• Nyelvi és kulturális identitások változásának tendenciái; társadalmi, nemi, kulturális egyenlőtlenségek;
• Művészeti artikulációk változási folyamatai;
• Új anyagok, eszközök és eljárások fejlesztése az életminőség javítására.

Az elért eredmények tudományos kiadványokban, rendezvényekben öltenek testet, a bevont kutatók, graduális és PhD-hallgatók hazai és külföldi tudományos konferenciákon ismertetik ezeket, publikálják és/vagy honlapokon közlik a szélesebb (kutatói) nyilvánossággal: mindezek révén nő az egyetem kutatási és publikációs potenciálja, hazai és nemzetközi beágyazottsága, új kutatógeneráció lép be az egyetemi kutatásba. A pályázat infrastrukturális fejlesztései az egyetemi infrastruktúrát erősítik, korszerűsítik. Az ösztöndíjak, alkalmazások az utánpótlás bevonását, lehetőség szerinti megtartását szolgálják.